I Sesja Rady Gminy Raczki

w dniu 2018-11-20, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji Rady Gminy Raczki

2.Złożenie ślubowania przez radnych

3.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raczki

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór Przewodniczącego Rady

6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących)

7.Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki